EKONOMISERVICE, BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING I VISBY

Alla som driver en ekonomisk verksamhet i form av affärer, produktion, konsultverksamhet, restaurang, butik mm mm har en plikt enligt lag att föra en ekonomisk redovisning över sin verksamhet, det som man i dagligt tal kallar bokföring.

För många företagare som gör sin ekonomiska redovisning själva innebär tiden de lägger ned på detta en alternativkostnad. Det vill säga den den tid det tar för dem att lägga ned tid på administrativt arbete tar tid från den huvudsakliga inkomstbringande verksamheten, och blir då en kostnad.

Då är det bättre att du som företagare lägger din tid på din verksamhet och förädlar/utvecklar den och vi sköter din redovisning på ett effektivt sätt.

Hur du vill få det rapporterat kommer vi överens om, men ett minimum är en resultatrapport och en balansrapport månadsvis. Utöver det kan du få ditt företags utveckling rapporterat i nyckeltal, kassaflödesanalyser, investeringskalkyler mm. Vi utför även mer praktiska tjänster som hantering av leverantörs- och kundreskontran. Moms och koll på skattekontot är sådant som ingår i den grundläggande bokföringstjänsten.

Ekonomiservice

Ekonomiservice är det som man kallar bokföringsarbete och som så många vill ha koll på, men ändå inte alltid hinner med. Därför gör vi båda delarna åt dig.

Vi hänger med i lagom takt med den våg av digitaliserade tjänster som går genom samhället just nu. Vi vill bevara de mjuka delarna av ekonomikunnandet, det vill säga analysarbetet, regelverken mm och sätter ett värde på att ha det under vår kontroll.

Bokslut 

Varje år ska bolaget redovisa sitt bokslut i en årsredovisning, detta är självklart något vi bistår med.

Inkomstdeklaration 

Vi upprättar inkomstdeklarationer åt både fysiska- och juridiska personer. 

En inkomstdeklaration är ett underlag man skickar in till Skatteverket där det står hur mycket man har tjänat respektive skattat föregående år. Alla privatpersoner lämnar en inkomstdeklaration.                                    

Styrelseuppdrag 

Här kan vi bistå med ekonomiska kunskaper, erfarenhet av eget företagande och insyn i flertalet olika branscher. Att jobba proaktivt med hjälp till med styrning av nyckeltal, analys, kunskap om regelverket samt en nyfikenhet på hur man kan jobba aktivt med affärsutveckling.

Ekonomichef

Tanken är att kunna ha en ekonomichef och betala per timma. Ni bistår med behoven, jag bistår med kompetensen. I min kompetens ligger många års erfarenhet av eget företagande, samarbete med andra företagare, att ha sett företag födas, och dö. Samt en aldrig sinande nyfikenhet på att lära nytt. Och i en värld där villkoren för företagande ständigt förändras så är det en spännande utmaning att hålla fast vid de villkor som däremot ytterst sällan är föränderliga, det vill säga, lönsamhet, utveckling och långsiktighet. De allra flesta företagare är entreprenörer i någon form som vill se sina idéer förverkligas och utvecklas. Jag som gillar både ekonomisk utveckling och personlig utveckling tycker det är fantastiskt roligt att få vara en kugge i dessa företags urverk.

Du kan kontakta oss här, så svarar vi dig så snart vi kan. Vi erbjuder även utveckling av företag samt hyreslokaler och parkeringsplatser.