Om AB Familjen Tell

AB Familjen Tell startades 1940. Det har gått från att vara en ur- och optikaffär till att idag förvalta fastigheten där bolaget varit verksamt sedan 1970 och ägare sedan 2002.
I förvaltningen ingår traditionell lokaluthyrning till ett kontorshotell, Kontoret Visby, där uthyrningen präglas av smidighet och skräddarsydda avtal utifrån hyresgästens behov.

Under hösten 2018 och framöver kommer bolaget kunna erbjuda parkeringsplatser att hyra vintertid/helår på månadsbasis.

Utöver detta så erbjuder bolaget ekonomiservice för allehanda bolag och ekonomiska föreningar till privatpersoner. Johanna Tell som står för denna tjänst har 20 år på nacken inom området och tar under vintern 2018/2019 steget upp till att arbeta på styrelsenivå för att kunna nyttja och förädla de 20 års erfarenhet av företagande, affärsutvecklande och entreprenörsanda som utmynnat därur.