Så tar du ditt företag i rätt riktning!

Företagsutveckling är för de allra flesta entreprenörer en spännande process, men det är inte alltid det lättaste att veta hur man ska gå till väga och vilka steg man ska ta för att komma framåt i rätt riktning. Vad det betyder att utveckla sitt företag kanske inte är helt hundra för alla heller, i grund och botten innebär det man lägger fokus på försäljningen.

Tips för att utveckla ditt företag

Så – vart börjar man då? Hur tar man första steget för att utveckla sitt företag? Det första som kan vara bra är att samla på sig feedback så du vet vad du kan förbättra.

Läs mer om våra tjänster inom företagsutveckling Visby

1. Se till att ha en nära och regelbunden kontakt med dina kunder så de får uttrycka sina åsikter. Bjud in till luncher, mässor och föreläsningar för att knyta ett starkare band med dina kunder så kan ni utbyta erfarenheten som kan vara en bra start för att utveckla företaget. På så sätt kan ni på ett naturligt sätt utbyta erfarenheter och få tips som kan ligga till underlag för ditt bolags utveckling.

2. Anställ rätt medarbetare. Det är inte bara kunden som är väldigt viktig utan även dina anställda och din styrelsegrupp. Fel medarbetare kostar ditt företag på flera olika sätt så ta hjälp av en expert så att det blir rätt från början. En bra styrelsegrupp kan även vara en bra grund till utvecklingen av ditt företag, det kan vara en grund till nya idéer och utveckling. Brainstorming är ett sätt att engagera samtliga medarbetare där de tillsammans kan få fram de allra bästa idéerna.

3. Var ”up to date” gällande teknik. Ännu en viktig punkt är att du är med i utveckling av tekniken, att ligga steget före i den digitala marknadsföringen lägger dig snäppet över dina konkurrenter och gör även att du får en närmare kontakt med dina kunder. Om du inte vet hur du ska göra kan du ta kontakt med en expert. Om du inte tar hjälp gör förmodligen en av dina konkurrenter det.

Få hjälp med affärs- och företagsutveckling

Vi på AB Familjen Tell finns vid våra kunders sida för att hjälpa dem att ta företagandet framåt i rätt riktning. Vi erbjuder företags- och affärsutveckling som bygger på vår långa erfarenhet av att driva och utveckla företag. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med företagsutveckling och affärsutveckling? Hör av dig till oss!

Nyhetsarkiv

 • Låt oss hjälpa ert företag med lokal och parkering

  Vi på familjen Tell har vår fastighet på Österport som gränsar till Visby innerstad och Östcentrum. Vår lokal ligger nästintill naturområden vilket gör att butik och kontorsverksamhet framförallt passar in, speciellt när det är en slags genomfartsled precis utanför fastigheten. 

  Läs mer
 • Vi bistår ert företag med en extern ekonomichef

  Vi på AB Familjen Tell har lång och gedigen erfarenhet av att driva företag och att utveckla bolag framåt för att nå sina mål och visioner. Vi har även omfattande kompetens inom ekonomi, vilket gör att vi kan hjälpa företag att nå rätt typ av utveckling genom att vi bland annat tar oss an styrelseuppdrag eller att vi assisterar i en roll som en extern ekonomichef.

  Läs mer
 • Detta är företags- och affärsutveckling

  Utvecklande av sitt företag kan vara en spännande process för många entreprenörer, men det kanske inte alltid är det lättaste. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och vilka metoder man ska använda för att ta sig åt rätt riktning.

  Läs mer
 • Med fokus på inspirerande och bra kontorsplatser

  För att kunna prestera så bra som möjligt på jobbet är det viktigt att man trivs på sitt kontor. En viktig del för trivseln är både att det ska vara bekvämt, men även att arbetsmiljön ska vara harmonisk och inspirerande.

  Läs mer